Domo-HomeStart-Logo

DOMO hasselt

Ondersteunt Gezinnen in Moeilijkheden

Wij zijn een kleine vrijwilligersorganisatie. Wij ondersteunen gezinnen met jonge kinderen én een kleine portemonnee die niet kunnen terugvallen op een gevarieerd sociaal netwerk. Wij koppelen één vrijwilliger aan één gezin.

Die vrijwilliger brengt, gedurende minstens één jaar, een paar uur per week samen met het gezin door. Wat de vrijwilliger in het gezin doet, is afhankelijk van wat ouders en kinderen vragen.

Leerkrachten en hulpverleners verwijzen de gezinnen door. Gezinnen kunnen ook zelf contact opnemen. Voorlopig is de vraag naar ondersteuning groter dan ons aanbod. Als we meer vrijwilligers hebben, kunnen we meer gezinnen ondersteunen.

Missie

Domo Hasselt doet talenten groeien: talenten van kinderen, van ouders en van vrijwilligers en maakt van de wereld een betere plaats. Domo Hasselt probeert de stress die armoede met zich meebrengt te verminderen en ouders terug het gevoel te geven dat ze wel impact kunnen hebben op hun leven en dat van hun kinderen. Minder stress voor de ouders creëert meer ruimte in het hoofd voor opvoedingsvaardigheden en heeft dus een positief effect op de ontwikkelingskansen van kinderen.

Domo Hasselt wil uitsluiting (waar geen enkel gezin voor kiest) samen met het gezin tegengaan en bruggen slaan naar de samenleving (bib, school, culturele en sportactiviteiten, …)!

Domo Hasselt is erkend door Kind & Gezin als preventief en mobiel gezinsondersteunend aanbod.

Met onze één op één aanpak willen we drie doelen verwezenlijken en voorkomen dat alledaagse problemen onoverkomelijk worden.

Talentontwikkeling bij kinderen en ouders

Het isolement van kwetsbare gezinnen doorbreken en hun netwerk versterken

Ouders in hun opvoedende rol bevestigen en versterken

Visie

Ouders zijn de belangrijkste figuren in de opvoeding. Van ouders wordt veel verwacht. Verzwarende factoren als werkloosheid, slechte huisvesting en het ontbreken van een ondersteunend netwerk maken alledaagse problemen soms onoverkomelijk.

Door regelmatige aanwezigheid van een vrijwilliger binnen het gezin, vergroot Domo de draagkracht, weerbaarheid en vaardigheden van de ouders en verbreedt hun sociaal netwerk.

Onze impact

Gezinnen vinden hun weg beter in de samenleving, voelen zich beter in staat om een leven te leiden dat ze voor ogen hebben en kinderen en ouders geloven (terug) in zichzelf.

Domo Hasselt Home-Start vzw heeft een samenwerkingsakkoord met het Huis van het Kind Hasselt.