Domo-HomeStart-Logo

Missie
Domo Hasselt Home-Start biedt preventieve gezinsondersteuning aan huis bij gezinnen met kinderen, van bij de zwangerschap tot twaalf jaar. Door de wekelijkse aanwezigheid van een opgeleide vrijwilliger in het gezin, vergroot Domo Hasselt Home-Start de draagkracht, weerbaarheid en vaardigheden van de ouders en werkt Domo Hasselt Home-Start aan de verbreding van het sociaal netwerk van het gezin.  We zijn actief in verschillende steden en gemeenten uit de ELZ Herkenrode en ELZ Haspengouw.
Domo Hasselt vzw is door Opgroeien erkend als preventief, mobiel gezinsondersteunend aanbod door vrijwilligers.  Domo Hasselt heeft een samenwerkingscontract met de stad Hasselt.

Visie
Domo Hasselt vzw wil een echt verschil maken voor de gezinnen die op haar vrijwilligers beroep doen. We vinden het essentieel dat ons aanbod bekend, bruikbaar, beschikbaar, betaalbaar, bereikbaar, begrijpbaar en betrouwbaar is voor kwetsbare gezinnen.
Domo Hasselt Home-Start ziet diversiteit als een meerwaarde.  Competenties en persoonlijkheidskenmerken zijn voor Home-Start belangrijker dan etnische afkomst, cultuur, gender, levensbeschouwing of leeftijd. 
Lees meer over onze missie en visie op www.domohasselt.be

Organogram: Domo Hasselt vzw is een kleine vrijwilligersorganisatie van geëngageerde mensen die je warm zullen onthalen. Je vormt samen met de andere vrijwilligerscoach en de beleidsmedewerker die nu al bij ons in dienst zijn, het Team Coaching. Samen met  het Team Organisatie, het Bestuur en de Vrijwilligers, werk je aan de doelstellingen van de vzw.
Domo Hasselt vzw werkt nauw samen met Huis van het Kind Hasselt en is aangesloten bij Home-Start Vlaanderen

 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de vrijwilligerswerking .
 • Je helpt mee om vrijwilligers te werven (mensen aanspreken, vacatures op diverse platforms up to date houden, diverse acties, standen bemannen, flyeren, …).
 • Je doet de intake van kandidaat- vrijwilligers en vult de nodige documenten in.
 • Je leidt kandidaat vrijwilligers op in de Home-Start methodiek (bestaand programma).
 • Je verbindt vrijwilligers en gezinnen met elkaar (matchen).
 • Je bewaakt de duur van de begeleiding: na één jaar bespreek je met de vrijwilliger of de ondersteuning kan worden afgebouwd.
 • Je staat in voor het dagelijkse aansturen van de Home-Start vrijwilligers via planningsgesprekken, feedback, individueel overleg, afrondingsgesprekken.
 • Je staat in voor de maandelijkse organisatie van vrijwilligerssamenkomsten.
 • Je detecteert welke intervisiethema’s en vormingsvragen er bij de vrijwilligers leven.
 • Je verzamelt de nodige data via een CRM-systeem en houdt  gegevens up-to-date conform de privacywetgeving.

Je bent verantwoordelijk voor de Home-Start ondersteuning in de Domo-gezinnen. Streefdoel 30 à 50 gezinnen op jaarbasis.

 • Je analyseert de aanvragen samen met je collega’s. Bij een positieve indicatiestelling plan je een kennismakingsbezoek samen met de doorverwijzende dienst of hulpverlener.
 • Je zoekt de juiste match tussen kandidaat gezin & kandidaat vrijwilliger, je organiseert de kennismaking en volgt de evolutie van de ondersteuning op. Je coacht de vrijwilliger bij vragen en onverwachte items.
 • Indien het gezin aangeeft dat de ondersteuning kan afgebouwd worden, plan je een gesprek met het gezin en de vrijwilliger en verwittig je bij beëindiging de doorverwijzer.
 • Je verzamelt de nodige data via een CRM-systeem en houdt  gegevens up-to-date conform de privacywetgeving.
 • Je neemt, in afspraak met je collega, deel aan de relevante professionele netwerken uit de regio zoals de Huizen van het Kind, met als doel de samenwerking met de relevante partners te onderhouden en elkaars aanbod te kennen dit om een correcte doorverwijzing van gezinnen te bekomen en de juiste profielen van vrijwilligers aan te trekken.
 • Je herkent betrouwbare partners waarmee je kan samenwerken in functie van het versterken van gezinnen.
 • Je registreert kwalitatief en kwantitatief (via CRM-systeem).
 • Je rapporteert maandelijks aan je collega’s, het organisatieteam en aan Home-Start Vlaanderen.
 • Je levert kwalitatief, kwantitatief en beeldmateriaal aan in functie van het jaarverslag en de communicatie op sociale media.
 • Je begeleidt maximaal 2 stagiairs.
 • Je neemt deel aan de vergaderingen van het Bestuur Domo-Hasselt vzw.
 • rapporteren jullie moeilijkheden of wrevels m.b.t. de eigen werking aan het team organisatie;
 • verwoorden jullie waar voor de gezinnen drempels blijven, zowel op niveau van de eigen organisatie als op breder niveau in het werkveld;
 • verzamelen jullie gegevens en tendensen in functie van periodieke rapportage en besprekingen met opdrachtgevers (lokale besturen, projectfondsen, filantropische organisaties, …).
 • formuleren jullie voorstellen om de betrokkenheid en de situatie van gezinnen en kinderen die in een kwetsbare situatie leven te verbeteren;
 • blijven jullie zoeken naar mogelijkheden om gezinnen te motiveren deel te nemen aan het cultureel- sport- en vrijetijdsaanbod (voor kinderen en volwassenen) in de regio;
 • sturen jullie werkgroepen aan (structureel of ad hoc) i.v.m. interne werking, ingediende projecten, inhoudelijke evaluaties of opvolging jaaractieplannen.
 • een “doener” die planmatig en in overleg kan werken;
 • een persoon met een warm hart voor gezinnen en kinderen in een kwetsbare situatie;
 • iemand die zich engageert voor de realisatie van kinderrechten en in de strijd tegen armoede;
 • een persoon die zelfstandig en in teamverband kan werken en die in feedback een kans ziet om te groeien;
 • een persoon die sociaal vaardig is, mensen kan waarderen en stimuleren;
 • een flexibele geest, die open staat voor nieuwe ontwikkelingen en kan inspelen op opportuniteiten.

 • Ervaring hebben in het begeleiden van gezinnen en/of ervaring in het begeleiden van vrijwilligers is een pluspunt.
 • Een bachelordiploma in de menswetenschappen of gelijkwaardig door relevante ervaring.
 • een enthousiast team van collega’s en vrijwilligers;
 • on- the-job coaching;
 • de kans om een verschil te maken in het leven van kwetsbare gezinnen en hun kinderen;
 • continue vorming via het lerend netwerk van Home-Start Vlaanderen, waar je ervaring uitwisselt met collega’s over heel Vlaanderen;
 • de kans om die vorming  te volgen, die je in functie van je opdracht, graag zou willen volgen;
 • een voltijds contract van onbepaalde duur (of te bespreken jobtime);
 • verloning volgens paritair comité 329.01, barema B1b of B1c naargelang opleiding en ervaring. Relevante ervaring meenemen als anciënniteitsjaren voor de loonberekening is bespreekbaar;
 • start tewerkstelling: zo snel als  mogelijk;
 • plaats van tewerkstelling: Domo Hasselt, Oude Truierbaan 41 in 3500 Hasselt.

Solliciteren Solliciteren kan door je motivatiebrief & CV zo snel mogelijk (en zeker voor 20/02/2024) te mailen naar info@domohasselt.be.  De eerste selectie gebeurt op basis van motivatiebrief & CV. Een tweede selectie op basis van een gesprek. Voor meer info: contacteer Agnes Vanstraelen, voorzitter van Domo Hasselt vzw, via mail agnes@domohasselt.be  of bel +32 475 31 04 49.