Domo-HomeStart-Logo

Domo Hasselt vzw zoekt een beleidsondersteuner

We zijn op zoek naar een beleidsondersteuner die het Team Organisatie bijstaat in het kwaliteitsvol ontwikkelen van de werking. Je taken liggen vooral op het vlak van kwaliteitsbewaking, impactmeting, interne en externe communicatie en netwerking.

Je rapporteert  aan Team Organisatie  en vormt samen met de twee andere coaches die in onze organisatie actief zijn, het Team Coaching. Je werkt samen met de vrijwilligers van de vzw.

Takenpakket

 • Je staat het Team Organisatie bij in het kwaliteitsvol ontwikkelen van de werking: je biedt ondersteuning en een klankbord.
  • Je werkt samen met de andere coaches in het Team Coaching om, onder supervisie van het Team Organisatie, de werking te versterken en uit te breiden.
  • Je vertaalt de beslissingen van het Team Organisatie naar het Team Coaching.
  • Je verwoordt de bekommernissen en bedenkingen van het Team Coaching naar het Team Organisatie.
  • Je bewaakt de vooruitgang van lopende projecten en werkt nieuwe projecten uit in overleg met het Team Coaching en het Team Organisatie.
  • Je volgt de beleidsontwikkelingen op het vlak van armoedebestrijding, kinderrechten, diversiteit en gezinsondersteuning.
 • Je ondersteunt het Team Organisatie bij de kwaliteitscontrole m.b.t. het toepassen van de Home-Start methodiek.
  • Je brengt samen met je collega’s de Home- Start methodiek in praktijk
  • Je bewaakt de vlotte communicatie tussen Team Coaching en Home-Start Vlaanderen in functie van methodiekontwikkeling.
  • Je stelt, in samenspraak met je collega’s, de agenda van het coördinatorenoverleg op en bereidt deze voor.
  • Je organiseert de terugkoppeling van externe overleg en externe vorming binnen het Team Coaching en naar het Team Organisatie.
  • Je organiseert overleg i.v.m. indicatiestelling van de gezinnen binnen het Team Coaching en indien aangewezen met externen.
  • Je coördineert de registratie van gegevens over gezinnen en vrijwilligers op basis van gegevens van alle coaches en rapporteert hierover aan Team Organisatie.
  • Je coördineert de impactmeting door middel van de impacttool die door alle coaches wordt ingevuld en rapporteert hierover aan het Team Organisatie.
  • Je stelt in samenspraak met je collega’s het jaarverslag van de werking op.
 • Je stelt een plan op in functie van vrijwilligerswerving / vrijwilligersbeleid.
  • Je organiseert diverse acties in functie van het werven van vrijwilligers.
  • Je stelt de agenda van de vrijwilligersbijeenkomsten op in samenspraak met je collega’s en bereidt samen met hen de bijeenkomst voor.
  • Je biedt een inhoudelijke en methodische bijdrage aan het vormingsaanbod voor vrijwilligers, coaches en bestuursleden.
  • Je hebt speciale aandacht voor het betrekken van vrijwilligers en gezinnen in de algemene werking en waardeert hun bijdrage.
 • Je zorgt, samen met de andere teamleden, voor een permanente bereikbaarheid van Domo Hasselt.
  • Je werkt in overleg met het Team Coaching een permanentieregeling uit voor avonden en weekends.
  • Je ziet erop toe dat er een sluitende vakantieplanning wordt opgesteld in het Team Coaching.
  • Je werkt in overleg met het Team Organisatie en het Team Coaching, een regeling uit voor bereikbaarheid in noodgevallen.
 • Je vertegenwoordigt Domo Hasselt in overleg met het Team Organisatie in beleidsmatige stuurgroepen.
  • Je doet dit om Domo Hasselt bekend te maken en te positioneren in het welzijnslandschap, om mogelijkheden en samenwerkingspartners te leren kennen, om signalen door te geven, om een correcte doorverwijzing van gezinnen te bekomen en de juiste profielen van vrijwilligers aan te trekken.
  • Je bent aanspreekpersoon voor de samenwerkingsovereenkomst die Domo Hasselt heeft gesloten met de Stad Hasselt en neemt deel aan alle overleg in dat verband.
 • Je staat in voor de externe communicatie over Domo Hasselt in samenwerking met het Team Organisatie , het Team Coaching en de vrijwilligers.
  • Je beheert dagelijks de info@domohasselt.be
  • Je zoekt zoveel mogelijk kanalen om de werking van Domo Hasselt te promoten.
  • Je brengt, in overleg met de andere teamleden, regelmatig informatie aan voor het opstellen van de Domo Hasselt Nieuwsbrief en de sociale media.
 • Je ondersteunt en coacht een aantal gezinnen en vrijwilligers.

Om deze beleidsmatige taak te kunnen invullen, is het  nodig dat je de praktijk van het ondersteunen van maatschappelijk kwetsbare gezinnen aan huis kent.  Daarom wordt verwacht dat je ook een aantal gezinnen en vrijwilligers als coach ondersteunt. Je hoofdopdracht blijft evenwel beleidsmatig. Het profiel van een Home-Start coach kan je opvragen via info@domohasselt.be.

 

Wij zoeken

 

 • Een persoon met een warm hart voor gezinnen en kinderen in een kwetsbare situatie. We verwachten een engagement voor de realisatie van kinderrechten en in de strijd tegen armoede;
 • Een communicator met schrijf- en digitale vaardigheden;
 • Een persoon die zelfstandig en in teamverband kan werken en die in feedback een kans ziet om te groeien;
 • Een flexibele geest, die open staat voor nieuwe ontwikkelingen en kan inspelen op nieuwe opportuniteiten;
 • Ervaring hebben in het begeleiden van gezinnen en/of ervaring in het begeleiden van intervisies is een pluspunt;
 • Een bachelordiploma of gelijkwaardig in de menswetenschappen met relevante ervaring.

Wij bieden

 • Een enthousiast team van collega’s en vrijwilligers;
 • Continue vorming via het lerend netwerk van Home-Start Vlaanderen, waar je ervaring uitwisselt met collega’s over heel Vlaanderen;
 • Een beweging in volle groei en verandering in een sector in verandering;
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur;
 • Verloning volgens paritair comité 329.01, barema B1b of B1c naargelang opleiding en ervaring. Relevante ervaring kan voor max. 5 jaar worden meegenomen als anciënniteitsjaren voor de loonberekening;
 • Start tewerkstelling: liefst 1 september 2023 of zo snel als mogelijk;
 • Plaats van tewerkstelling: Domo Hasselt, Oude Truierbaan 41 in 3500 Hasselt.

Solliciteren en meer info

Solliciteren kan door je  motivatiebrief & CV en je antwoord op onderstaande vragen (op maximaal 2 A4)  voor 1 augustus te mailen naar info@domohasselt.be.

 • Wat zijn de eerste dingen die je zou doen als je in deze functie zou starten?
 • Welke uitdagingen zie je voor de preventie gezinsondersteuning aan huis door vrijwilligers nu de vraag naar snelle resultaten, efficiënte inzet van middelen, wijzen op plichten en individuele verantwoordelijkheid meer en meer weerklank vindt? Hoe kan je daar vanuit Domo Hasselt Home-Start een antwoord op geven?

De sollicitatieprocedure bestaat uit een eerste selectie op basis van motivatiebrief & CV en je antwoord op de vragen hierboven. Een tweede selectie gebeurt op basis van een gesprek hierover.

Meer info:  www.domohasselt.be   voor specifieke vragen bel naar +32 475 31 04 49
Domo Hasselt vzw is aangesloten bij Home-Start Vlaanderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *