Deprivatie bij kinderen tegengaan als jaarthema

Domo Hasselt koos, geïnspireerd door een onderzoek van de KBS, in 2020 als centraal werkthema ‘Deprivatie bij kinderen tegengaan’.  We kregen hiervoor financiële steun van het streekfonds Hart voor Limburg. Het coronavirus maakte de doelstelling van het ingediende project “We maken meer hulpbronnen toegankelijk voor de Domo gezinnen zodat de kinderen zich minder een uitzondering voelen.” alleen maar urgenter.

Met ons vrijwilligerskorps waarvan, zacht uitgedrukt, een groot deel niet tot de allerjongste groep behoort, was het niet eenvoudig om onze outreachende werking verder te zetten. Maar de ijzeren wil om er kost wat kost te zijn voor de gezinnen en onze gedegen kennis van de reële situatie achter de deuren waren troeven waar COVID 19 niet tegen op kon. Bovendien kwam er een nooit geziene stroom aan (tijdelijke) middelen vrij, waar we dankbaar gebruik van hebben gemaakt.

Het antwoord op de vraag wat ondersteunend is voor gezinnen, kreeg in coronatijden een nieuwe dimensie. De gezinnen’zonder buiten-speelruimte’ bijvoorbeeld konden intekenen voor ‘domo-speeldagen’. Hier bleek nog maar eens hoe een benepen huisvesting en een beperkte mobiliteit  de kwetsbaarheid exponentieel doet toenemen. Door de zware en langdurige lockdown zagen onze vrijwilligers schrijnende situaties. Sommige kinderen mochten hun huis/appartementje niet verlaten van hun bange ouders. Velen hebben geen eigen tuintje, de scholen waren dicht, de stadstuintjes waren gesloten!  Door enkele kleine aanpassingen in het Domohuis konden de kinderen in kleine groepjes ‘coronaproof’ spelen en ravotten.

Van de Koning Boudewijntichting ontving Domo Hasselt in het voorjaar 2020 (net zoals 499 andere armoedeorganisaties) extra middelen om direct te kunnen inspelen op een toename van problemen in gezinnen. Met deze eenmalig middelen konden we extra medewerkers aanwerven om de vrijwilligers te ondersteunen rond alle items die gerelateerd zijn aan de Corona-dreiging en konden we een vakantiewerking ontplooien!  Zonder die middelen hadden we heel veel gezinnen in de kou moeten laten staan.

In ons Jaarverslag Domo Hasselt 2020 kan je haarfijn lezen op welke manier Domo Hasselt de gezinnen het afgelopen jaar heeft ondersteund.

70 gezinnen, 180 kinderen, 32 vrijwilligers vriend aan huis

Elk jaar stijgt het aantal gezinnen dat door Domo Hasselt wordt ondersteund. Met 70 effectief ondersteunde gezinnen in de loop van 2020 heeft Domo Hasselt weer een mooi resultaat neergezet. Voor 180 kinderen tussen 0 en 12 jaar bracht Domo Hasselt extra vrolijkheid, aandacht en ontwikkelingskansen. Als we alle bezoeken “aan huis” en alternatieve acties (stoepbezoek, wandeling …) door de vrijwilligers optellen, realiseerde Domo Hasselt 1.493 ondersteuningsmomenten.

Nieuwe aanmeldingen bleven, ook tijdens de corona-maatregelen regelmatig binnenkomen. Al constateerden we in het voorjaar een terugval omdat veel diensten toen hun deuren gesloten hielden en weinig toegankelijk waren omdat online communiceren een grote drempel vormde.  62 nieuwe gezinnen werden in 2020 naar Domo Hasselt doorverwezen , meestal door  de sociale dienst van het OCMW, Kind en Gezin en de Hasseltse scholen. 8 gezinnen stelden rechtstreeks een vraag naar ondersteuning, zonder tussenkomst van een doorverwijzer. Samen waren dat 70 nieuwe aanmeldingen; 39 van die aanmeldingen leiden tot een effectieve match met een vrijwilliger.

We sloten 2020 af met in totaal 45 vrijwilligers, waarvan er 32 actief zijn als vriend aan huis. Wil je nog meer cijfers? Ook die kan je vinden Jaarverslag Domo Hasselt 2020.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.