Geplande activiteiten

No events found

Voorbije activiteiten

Privacy verklaring “Domo Hasselt vzw”

In het kader van de gevraagde ondersteuning door “Domo Hasselt vzw”,  Oude Truierbaan 41 - 3500 Hasselt zal “Domo Hasselt vzw” uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en opslaan (“verwerken”). Deze privacy verklaring legt uit hoe “Domo Hasselt vzw” uw gegevens verwerkt.

Waarom verwerkt Domo Hasselt vzw uw persoonsgegevens?

Domo Hasselt vzw kan uw gegevens o.m. verwerken in het kader van:

 • het selecteren van gezinnen die in aanmerking komen voor ondersteuning door Domo Hasselt vzw;
 • het bieden van de gevraagde ondersteuning;
 • het selecteren van vrijwilligers;
 • het begeleiden en informeren van vrijwilligers
 • het contacteren en informeren van andere partijen (bijv. “toeleiders” van gezinnen)
 • het verspreiden van de Domo Hasselt vzw nieuwsbrief

Welke persoonsgegevens verwerkt Domo Hasselt vzw?

Domo Hasselt vzw kan o.m. de volgende categorieën van gegevens verwerken in het kader van de hierboven opgesomde activiteiten:

Voor gezinnen:

 • identificatiegegevens (bijv. uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer);
 • persoonlijke kenmerken (bijv. uw leeftijd en geslacht);
 • samenstelling van het gezin;
 • algemene problematiek bij het gezin (bijv. taalkennis, gezondheid, huisvesting, financiële bijzonderheden)

Voor vrijwilligers

 • identificatiegegevens (bijv. uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer);
 • persoonlijke kenmerken (bijv. uw leeftijd en geslacht);
 • studieniveau en beroepscategorie

Voor toeleiders

 • identificatiegegevens (bijv. uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer);

Voor abonnees van de nieuwsbrief

 • identificatiegegevens (uw naam en emailadres)

Indien u de door Domo Hasselt vzw opgevraagde gegevens niet aan Domo Hasselt vzw bezorgt, kan Domo Hasselt vzw u bijv. mogelijks niet langer diensten aanbieden.

In het geval er zich een wijziging voordoet van uw gegevens (en, in het bijzonder, uw identificatiegegevens) moet u Domo Hasselt vzw hiervan op de hoogte brengen door een e-mail te sturen naar:Domo Hasselt vzw :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of een gedateerde en ondertekende brief te sturen naar:

Domo Hasselt vzw:                   Oude Truierbaan 41 - 3500 Hasselt 

telkens met een kopie van uw identiteitsbewijs.

of voor Domo-gezinnen kan dit ook via hun Domo-vrijwilliger

of voor vrijwilligers persoonlijk op het secretariaat.

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens?

Domo Hasselt vzw verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:

 • indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
 • of, indien de verwerking nodig is, voor de verlening van diensten
 • of indien Domo Hasselt vzw wettelijk verplicht is om de gegevens te verwerken
 • of indien het noodzakelijk is voor het verrichten van een taak van algemeen belang
 • of indien het noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang

Op welke manier heeft Domo Hasselt vzw uw gegevens verkregen?

De manier waarop Domo Hasselt vzw uw gegevens verkrijgt, is afhankelijk van uw situatie.
In de regel verkrijgt Domo Hasselt vzw deze gegevens rechtstreeks van u.
Voor gezinnen verkrijgt Domo Hasselt vzw de informatie in de regel van andere partijen (toeleiders) o.m.

 • scholen;
 • Kind & Gezin;
 • ziekenhuizen;
 • OCMW;
 • CAW
 • CLB
 • Dienst Thuisbegeleiding
 • Huis van het Kind
 • Wijkgezondheidscentrum
 • sociale organisaties
 • verwanten
 • Huis van het Kind

Wie zal toegang hebben tot uw gegevens?

In het kader van haar activiteiten, kan Domo Hasselt vzw uw gegevens o.m. delen met:

 • vrijwilligers van Domo Hasselt vzw;
 • andere organisaties (bijv. identiteitsgegevens delen met Vakantieparticipatie);
 • in het kader van subsidies en/of toelagen (bijv. Koning Boudewijn Stichting)

We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

 • Domo Hasselt vzw houdt uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de gevraagde dienst te leveren en correct af te handelen en uiterlijk tot 3 jaar nadat het jongste kind van het gezin 12 jaar werd.
 • Domo Hasselt vzw kan uw gegevens langer bijhouden indien:
  • u hiertoe toestemming hebt gegeven;
  • omdat deze langer moeten bewaard worden op grond van een wettelijke verplichting
   en/of
  • omdat Domo Hasselt vzw een gerechtvaardigd belang heeft om deze langer te bewaren. 

Wat kan u zelf doen i.v.m. uw persoonsgegevens?

U hebt het recht om Domo Hasselt vzw op ieder moment te contacteren met het verzoek om:

 • inzage van uw gegevens;
 • rectificatie van uw gegevens;
 • wissing van uw gegevens;
 • uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking;
 • beperking van de verwerking van uw gegevens;
 • staking van de verwerking van uw gegevens;
 • niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan rechtsgevolgen of treffende gevolgen zijn verbonden; en/of
 • gegevens over te dragen naar een derde.

Domo Hasselt vzw zal u alle rechten toekennen waarop u volgens de toepasselijke regelgeving recht hebt.

U kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar:

Domo Hasselt vzw: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

of een gedateerde en ondertekende brief te sturen naar:

Domo Hasselt vzw:       Oude Truierbaan 41 - 3500 Hasselt

telkens met een kopie van uw identiteitsbewijs.


Nog vragen of bedenkingen?

In het geval u vragen, opmerkingen of klachten heeft, kan u steeds met Domo Hasselt vzw contact opnemen door te bellen naar:

Domo Hasselt vzw: +32 475 31 04 49

Een email te sturen naar:

Domo Hasselt vzw: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

of een brief te sturen naar:
Domo Hasselt vzw:       Oude Truierbaan 41 - 3500 Hasselt

In het geval u klachten heeft, hebt u eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

Wijzigingen

Domo Hasselt vzw behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring van tijd tot tijd te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.

 

 • met de bus van Hasselt station naar het Domohuis: lijnen H71 en H18 afstappen halte Runkst Biezenstraat
 • met de bus van het Domohuis terug naar Hasselt station: lijnen H17 en H8
 • Heksenschool

Tweedaags kamp voor meisjes tussen 8 en 11. Bekijk de video hier

 • Tijdens de vakantie - leuke activiteiten elke maandagnamiddag in het Domohuis
vakantie 2019 6