Bekijk het jaarverslag 2017 en de bijlage van Domo Hasselt. Lees onze privacyverklaring hier

 

 

11 acties in het kader van de warmste week van studio Brussel kozen Domo Hasselt als goed doel

Wat voelen we ons gesteund. Zoveel lieve mensen die initiatieven nemen om Domo Hasselt te steunen. 

Van wafelenbak tot warme choco, van verkochte handtassen tot dansfeest, van super lekker ontbijt tot een gezellige koffieclatch...we danken allen initiatiefnemers, groot en klein voor de ondersteuning. We wachten met spanning op het bedrag dat al deze activiteiten hebben opgebracht voor Domo Hasselt. Maar nog blijer worden we van het besef dat de Domo-gedachte door heel veel mensen wordt gedeeld. De morele ondersteuning is een hart onder de riem voor al onze vrijwilligers. 

 

logo de warmste weekwarmste week COLLAGE

 

 

Minister Vandeurzen op bezoek - Spreiding Domo aanbod in Vlaanderen?

Woensdag 4 juli bracht minister Vandeurzen een werkbezoek aan Domo-Hasselt vzw 

bezoek vandeurzen

De minister kadert Domo binnen het huidige welzijnslandschap: “De vermaatschappelijking van de zorg maakt dat de professionele hulpverlening wordt aangevuld met burgerinitiatieven die al dan niet ingesloten zijn binnen hulpverleningsorganisaties. Domo heeft, op de vrijwilligerscoaches na, geen professioneel kader.De sector vertrouwt erop dat de kwaliteit van de werking en het specifieke aanbod de Vlaamse regering én de lokale besturen zal overtuigen middelen te investeren voor bijkomende Domo-afdelingen in Vlaanderen. Lees meer 

Lokale besturen die de kwetsbare gezinnen op hun grondgebied ook deze ondersteuning willen aanbieden, kunnen contact opnemen met Domo Hasselt via 0475/31 04 49 (Agnes Vanstraelen). Domo-Hasselt is erkend door Kind en Gezin als preventieve mobiele gezinsondersteuning. 

Kijk ook op www.domovlaanderen.be Er zijn Domo-werkingen in meerdere gemeenten en steden in Vlaanderen. 

Domo in Vlaanderen

 

Koala ... investeren in positief talent in Ter Hilst

Beschrijving
P3090296 smallVia de koala-oproep (Kind-Ouder-Activiteiten-Lokale- Armoedebestrijding) kan Domo Hasselt samen met andere partners (opvoedingswinkel, De Hummeltjes, Wijkmanagement, Kind en Taal, Basiseducatie en 't Sjokkepoeike) werk maken van een Koalahuis in Ter Hilst. Het is een basisvoorziening. Mama's en papa's kunnen er met hun jonge kinderen (0-3jaar) terecht. Het gonst er van de leuke activiteiten voor ouders. Voor hun baby's en peuters is er tegelijk een spelaanbod. Het huis zit vol stimulansen voor de ontwikkeling van kleine kinderen. Ze kunnen al wat wennen aan even alleen zijn en met andere kinderen in contact komen. Een prima voorbereiding voor de kleuterschool. En de mama's en papa's kunnen even uitblazen bij een theetje , deelnemen aan workshops, cursussen of wat babbelen met andere ouders. Positiviteit in de wijk brengen, daar gaat Domo voor. Twee halve dagen per week is er een "proeftuin voor kinderopvang". 
Het Koalahuis staat in de Emmanuel Rollierstraat 9.

Doel
Meer ontmoetingsmogelijkheden creëren voor kwetsbare ouders waar ze met allerlei opvoedings- en andere vragen terecht kunnen. Sociale contacten stimuleren. De drempel naar een echte crèche verlagen. Een positief opvoedingsklimaat creëren in de wijk. 

   

mini maxi bourka

Spelen met kleuren ... Iedereen is kunstenaar

Beschrijving
'Spelen met kleuren, iedereen is kunstenaar' is een nieuwe project dat Domo Hasselt samen met Perspectief vzw uitvoert. We brengen erkende vluchtelingen en andere Belgen samen via creatieve workshops: schilderen op doek, multicultureel koken en kinderatelier. 
Dit project wordt gesubsidieerd via de dienst Diversiteit en Internationale Solidariteit van de stad Hasselt.

De workshops worden gratis aangeboden en staan open voor iedereen. Er is geen voorkennis nodig.  Alleen goesting om je talenten te ontdekken! Meer informatie over plaats en data kan je opvragen bij Domo Hasselt. Kijk ook op deze website onder de knop activiteiten. 

Doel 
Een solied, warm en versterkend ontmoetingsaanbod creëren voor vluchtelingengezinnen in groot-Hasselt.

 

 

 

Domo - brugfunctie tussen diensten en leefwereld

Beschrijving
Domo ondersteunt ook vluchtelingengezinnen met jonge kinderen (vanaf zwangerschap tot 12 jaar) in hun integratie- en participatieproces op maat van hun mogelijkheden en de gezinsomstandigheden. De zorgvragen situeren zich o.a. in de domeinen van ontwikkeling en opvoeding, integratie in school en buurt, invulling van vrije tijd, schools leren, het ontbreken van een sociaal netwerk.

Doel 
Domo wil de ondersteuning van deze gezinnen kwalitatief en kwantitatief verbreden en verdiepen door de samenwerking met partnerorganisaties, zoals OCMW, Gastvrij Hasselt, CLB, Arktos, Opvoedingswinkel, CAW,... te verstevigen en waar mogelijk te formaliseren.
Ook dit project wordt financieel ondersteunt door de dienst Diversiteit en Internationale Solidariteit van de stad Hasselt.

  http://create.sendtex.com/content/customers/sendtexmain/hasselt-div/mailing_assets/63703/Stadsfilosoof-Bruggen-Bouwen.jpg