Domo Hasselt afbeelding

Bekijk hier de jaarcijfers van Domo Hasselt in 2016

 

Domo in Ter Hilst ... Jong en overal thuis 

Beschrijving
Opvoeden doe je niet alleen. Hoe rijk of arm de ontplooiingskansen van kinderen zijn, wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van de fysieke woonomgeving, de sociale leefomgeving en de toegang tot basisvoorzieningen voor jonge kinderen en hun gezin.  Elk gezin, elk kind moet zich kunnen 'thuis' voelen in de eigen woonwijk en kansen krijgen om deze woonomgeving mee vorm te geven  

Dat kan in Ter Hilst te weinig. Het Hasseltse Kinderarmoedefonds heeft ons middelen gegeven om aan de slag te gaan in de wijk. Naast ons aanbod van 'ondersteuning aan huis' creëren we 2 ontmoetingsmomenten per maand voor ouders met baby en peuters (0-3 jaar). 
Tijdens de schoolvakanties breiden we de leeftijd uit tot 9 jaar en organiseren  6 spannende belevingsdagen voor de gezinnen.  De samenwerking met de buurtwerking wordt verstevigd. En via een vast wekelijks inlloopmoment op woensdag voormiddag kunnen de ouders rechtstreeks contact nemen met onze gezinscoach Anja Alaerts voor alle vragen omtrent hun opgroeiende kinderen. 

Doel 
Geïnspireerd door het congres 'De toekomst is jong' van Kind en Gezin, wil Domo extra actief en ondersteunend in Ter Hilst aanwezig zijn. Samen met alle positieve krachten en  talenten van inwoners en organisaties willen we méér ontmoeting organiseren en een rijke kindvriendelijke omgeving ontwikkelen samen met de partners in de wijk.   

Peuternestje 1 klein

Armoedefonds geeft Domo Hasselt een duwtje in de rug  

Als kleine organisatie zijn we voortdurend op zoek naar middelen. We zijn dan ook erg blij met de financiële steun van het Armoedefonds, beheerd door van de Koning Boudewijnstichting. We gebruiken deze 5.000 euro om onze 'gewone' werking in 2017 te versterken.

 

Project op wieltjes

Beschrijving
Met de subsidie van 3.000 € uit de middelen voor de bestrijding van kinder kansarmoede Hasselt, hebben we een uitleensysteem uitgewerkt. Ouders en kinderen kunnen allerlei materiaal lenen (gratis) om hun mobiliteit te verhogen en de motorische ontwikkeling van hun kinderen te bevorderen..

Doel

uitlenen van fietsjes, steps, schaatsen, loopfietsen, .... om goesting te geven in bewegen en de motorische ontwikkeling te stimuleren

 

Energiemeter

Beschrijving
Het elektriciteitsverbruik werd gedurende een aantal maanden dagelijks gemeten in een  10-tal kwetsbare gezinnen. Via een app op  een tablet zien de gezinnen hun verbruik en leren de pieken van hoog verbruik te interpreteren en aan te pakken. Ook het sluimerverbruik komt duidelijk in beeld. Samen met de vrijwilliger 'vriend aan huis', de studenten en het gezin worden de mogelijkheden onderzocht om het verbruik te verminderen. 


Doel

Gezinnen inzicht  geven in hun elektriciteitsverbruik en het leren beheersen. Dit project kwam tot stand in samenwerking met de richting Elektronica van de UCLL-Hasselt.

 

 

Lees hier het jaarverslag van 2015